Josep de C. Torrella, Premi Cambra al Lideratge Empresarial

El comitè executiu de l’entitat reconeix el fundador i president de Torrella Ingeniería – Arquitectura per la seva activitat empresarial directa i per la seva contribució a l’enginyeria industrial