Ocells al Parc de Vallparadís de Terrassa

El parc de Vallparadís esdevé un punt calent de biodiversitat, un autèntic hotel d’avifauna que funciona també com a “stopover”, una zona d’aturada i d’estada per a les espècies en migració de l’Europa septentrional cap a l’Àfrica.