Els Bellots II avança cap a la creació de 4 mil llocs de treball

Els futurs llogaters del polígon són empreses logístiques i de l’e-comerç que obren la porta als contractes de proximitat