Publicitat
Espai solidari

El perfil d’usuari

►Càritas Diocesana de Terrassa va atendre l’any 2016 a 14.417 llars en els dos Vallès (Occidental i Oriental). Tot i que el total de llars ateses no va augmentar respecte a 2015 (quan van donar suport a 15.487 famílies) sí que ho van fer els serveis prestats. Si el 2015 van ser 31.388, el 2016 van ascendir fins a 64.499, fet que suposa un increment del 49%.

►En el 64,82% de les llars ateses hi havia nens i d’aquestes, un 22,03% eren unitats familiars monoparentals. Les llars unipersonals van augmentar del 21 al 24%.

►El 67,71% de les persones que es van beneficiar de l’ajuda de Càritas el 2016 van ser dones, enfront d’un 32,29% d’homes. En el perfil de demandant, un 45,77% dels atesos eren de nacionalitat espanyola i un 53,30% extracomunitaris. D’altra banda, el 55% de les persones ateses en edat laboral estava a l’atur i el 43,38% eren treballadors pobres, és a dir, treballadors en condicions precàries.

Publicitat
To Top