Publicitat
Espai solidari

APASOMI, l’empresa d’inserció laboral de càritas diocesana

Amb la voluntat de donar resposta a les dificultats que presenten les famílies que atén Càritas Diocesana de Terrassa, moltes d’elles en situació d’atur i sense prestació econòmica, l’abril de 2015 va néixer APASOMI, S.L.U., una empresa d’inserció laboral promoguda per facilitar la inclusió de les persones ateses per l’entitat amb alt risc d’exclusió social.

Aconseguir una feina digna és un factor vital per a la dignitat de la persona i ha de servir per a la millora de la seva autoestima. APASOMI treballa les actituds, les aptituds, els coneixements i les habilitats per facilitar la integració en el món laboral ordinari de persones que, per la seva edat han sortit del mercat laboral, o d’altres -joves- que no hi poden accedir.

Es tracta d’una empresa subvencionada pel Fons Social Europeu i pel Departament d’empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que està concebuda com un espai d’aprenentatge temporal. S’hi realitzen activitats econòmiques de producció i activitats d’acompanyament a la inserció.

El procés de treball té tres vessants diferents: la selecció i preparació de les persones per poder acceptar les feines que se’ls encomana; la formació perquè puguin disposar dels coneixements necessaris i accedir a l’obtenció d’un títol acreditatiu; i trobar empreses privades o públiques que ofereixin treballs tant externs (serveis a la llar, atenció a domicili, manteniment de zones obertes, jardins, pintura, etc.) com interns productius (muntatge d’aparells, embalatge, etc.). De fet, les entitats públiques i privades hi poden col·laborar de diverses formes: amb la contractació directa de personal acompanyat per APASOMI, amb l’externalització (outsourcing) de la producció, amb una opció mixta basada en les dues anteriors, amb la participació en concursos públics de les administracions, o mitjançant una Unió Temporal d’Empreses (UTE) que es presenti a una licitació pública.

L’any 2017 es van contractar 22 persones. La gran majoria dels que estan contractats actualment treballen per una empresa de fabricació de material elèctric de Lliçà de Vall. També hi ha una noia que fa de dependenta en un comerç de Sabadell.

Un programa amb tres fases
Les persones contractades per APASOMI compten amb el suport d’un tècnic de producció (que treballa amb ells in situ) i un tècnic d’acompanyament que els ajuden en el seu pas per les tres fases de les que consta el procés: acollida i diagnòstic, formació i ocupabilitat i transició al mercat laboral.

"Les persones contractades compleixen uns objectius de producció i alhora tenen un vessant formatiu o de millora personal. Són persones que han passat pel servei d’acompanyament i acollida de Càritas. Hi ha perfils molt diversos, però sobretot membres responsables de nucli familiar, amb infants a càrrec seu, amb un atur de llarga durada, persones que superen els 50 anys i alguns joves menors de 30 anys, la gran majoria amb falta d’estudis i formació", explica Agnès Benedicto, tècnic d’acompanyament d’APASOMI.

"Són persones que tot i que necessiten un aprenentatge poden donar resposta a una producció", diu. "M’he trobat amb moltes persones que no passarien una entrevista de feina. Nosaltres els acompanyem en aquest procés d’aprenentatge, donant-los la força i la dignitat d’estar treballant. Fan una activitat que comporta una rutina i un aprenentatge laboral, amb la que guanyen un sou", comenta Benedicto.

Les persones contractades per APASOMI poden estar-hi un màxim de 30 o 36 mesos. "La majoria arriben al màxim; encara són molt poques les persones que marxin perquè han trobat feina", reconeix.

"Actualment tenim dos perfils d’activitat: el de muntatge de material elèctric i el de dependenta de botiga, que estem intentant potenciar. També estem apostant per la prospecció a les empreses per augmentar el ventall de perfils laborals. A les empreses el que anem a buscar és una activitat que puguin exercir les persones contractades per APASOMI o places per col·locar-hi les persones que ja han fet tot un procés i ja poden tenir un contracte ordinari", destaca Benedicto.

"Per ara, només dos persones han trobat feina amb un contracte ordinari. Costa molt perquè tenen un bagatge molt marcat i formació limitada i l’homologació d’estudis és complicada. No obstant, quan marxen d’APASOMI continuem fent-los seguiment, en la mesura que ells volen, i esperonant-los a seguir en la recerca de feina", assegura la tècnic d’acompanyament d’aquesta empresa d’inserció laboral.

Publicitat
To Top