Publicitat
Espai solidari

Donar resposta a les necessitats dels més vulnerables

Creu Roja treballa per donar respostes integrals a les víctimes de desastres i emergències, problemes socials, de salut i mediambientals. L’assemblea local duu a terme accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament per tal d’ajudar a les persones més vulnerables.

Un total de 44 treballadors, 760 voluntaris, 7.938 socis, 13.948 persones ateses i 6.318 participants en alguna de les accions de sensibilització dutes a terme per l’entitat l’any 2017. Aquestes són només algunes de les dades que mostren la dimensió de l’activitat de Creu Roja Terrassa, una entitat que treballa a la nostra ciutat amb la missió de "ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador, i de desenvolupament realitzades essencialment per voluntariat". I és que Creu Roja és una organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, que dona respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals.

Creu Roja Terrassa compta amb més de 100 anys d’història a la ciutat, desenvolupant activitats i serveis adaptats a les necessitats de cada moment i essent present als episodis més durs del municipi com la guerra civil i les riuades del 62. L’assemblea local de Terrassa ha treballat pel desenvolupament de tots els plans d’intervenció de Creu Roja, i molt especialment del pla d’Intervenció Social, des del qual han abordat la situació d’emergència social dels darrers anys. Els seu projecte parteix dels principis fonamentals de la Creu Roja: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, voluntariat, unitat i universalitat.

Actualment, l’assemblea centra especialment els seu treball en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, els serveis a la gent gran i l’atenció a la infància i la joventut. Però també desenvolupa projectes de formació, ocupació, atenció a discapacitats i persones immigrades, socors i emergències i d’altres activitats. De fet, compta actualment amb una cinquantena de projectes distribuïts en diversos programes: infància i joventut, persones amb discapacitat, gent gran, persones immigrades i refugiades, gènere, salut i socors, formació, exclusió social i ocupació. A més, també realitza accions de sensibilització a tota la seva àrea d’influència (Terrassa, Matadepera, Viladecavalls, Ullastrell, Vacarisses i Rellinars).

"La Creu Roja entra a fer allò que les administracions no estan cobrint. En el moment que l’administració crea una estructura per a donar resposta a aquella necessitat, la Creu Roja es retira. L’any 2000, per exemple, Creu Roja Terrassa va fer una retirada del transport sanitari", explica Loli Bordes, coordinadora local de l’entitat. "L’eix primordial de la Creu Roja és estar al costat de l’administració. La Creu Roja és auxiliar de l’administració pública en tema d’emergència social i sanitària. Nosaltres sempre anem en la línia de complementar allò que no s’està fent i treballar en xarxa. Quant va esclatar la crisis, ens vam posar a disposició de l’administració i vam començar a treballar tot el tema d’assistència. La línia de la Creu Roja és la part preventiva, recuperadora, comunitària i d’empoderament de les persones però per les necessitats, l’entitat va haver d’entrar en el tema assistencial. Per això, gestionem el centre de distribució social d’aliments de Terrassa", destaca Bordes. "Ara, però, hi ha un canvi social. No podem estancar ni cronificar la situació de vulnerabilitat de les persones. Hi ha persones que poden sortir-ne. Per això hem començat a potenciar tot el tema de l’empoderament de les famílies, treballant tallers d’economia domèstica i de nutrició, i la part socioeducativa i d’èxit acadèmic", especifica.

L’equip professional
Els 44 treballadors de l’assemblea local i els més de 700 voluntaris de l’assemblea local de Creu Roja formen part d’un equip professional interdisciplinari que garanteix un treball transversal amb les persones usuàries i participants dels seus projectes, dotant d’un enfocament de treball integral a tots els projectes que es desenvolupen des de l’entitat. Es tracta d’un equip amb una formació àmplia i diversa, i amb una dilatada experiència de treball, que es veu enfortida pel compromís social. En aquest sentit, des de l’entitat asseguren que els membres de Creu Roja hi tenen una vinculació més enllà de la relació laboral. "El seu compromís el demostren dia a dia però s’evidencia davant les situacions més crítiques. Quan la ciutadania reclama una resposta immediata a una situació d’emergència, els treballadors i voluntaris de Creu Roja s’impliquen en la seva resolució seguint la missió de l’entitat", afirmen.

Els voluntaris, que formen part d’aquest equip professional, són la pedra angular de Creu Roja. A mida que el treball social s’ha professionalitzat amb els anys, Creu Roja ha buscat les estratègies per mantenir l’essència i gestionar la participació voluntària des de la capacitació i la dinamització L’entitat, doncs, dedica tots els esforços a garantir que l’acció dels voluntaris sigui justificada i de qualitat.

En aquesta línia, cal tenir en compte que el voluntariat és també un exercici de transparència, un canal de comunicació directe amb la comunitat i un indicador de consciència social. "Ningú està més interessat en què es facin bé les coses que les persones que decideixen donar el seu temps. Elles veuen què es fa i com es fa i són els més exigents auditors amb els que es pot comptar", asseguren des de Creu Roja. A més, "voluntaris, professionals, socis i col·laboradors realitzen una important tasca de transmissió de valors al seu entorn més immediat, que multiplica l’abast del missatge", destaquen.

Per a que aquest missatge arribi quant més lluny millor i amb la voluntat de sumar esforços, Creu Roja Terrassa treballa en xarxa.

Treball en xarxa
L’assemblea local ha garantit la independència de la seva organització a nivell local impulsant la captació de fons, però sense deixar de cercar vies de col·laboració amb l’Ajuntament en tots els seus àmbits de treball. Així, compten amb el suport de l’administració municipal en el conjunt dels seus plans d’acció, de forma que sumen esforços i comparteixen objectius comuns.

A més de col·laborar amb l’Ajuntament, Creu Roja treballa en xarxa amb altres entitats mitjançant la complementarietat, la derivació, l’enriquiment metodològic i el treball conjunt centrat en l’individu. Aquest treball evita duplicació d’esforços i afavoreix la suma de recursos existents, facilitant una intervenció global i de millor qualitat amb la persona usuària o participant.

"El treball participat enforteix la xarxa i les relacions entre agents i entitats, permet la identificació comuna de necessitats i possibles respostes. En el cas del treball concret amb usuaris estabilitza pautes i metodologies que a la llarga resulten òptimes i agilitzen el procés, permetent a tots els agents implicats participar i mantenir el seu rol", asseguren des de Creu Roja.

Publicitat
To Top