Publicitat
Espai solidari

El finançament de l’assemblea local

Publicitat

L’assemblea local de Creu Roja va comptar l’any 2017 amb un pressupost de 2.026.181,80 euros. La principal font de finançament de l’entitat van ser les quotes dels socis i sòcies (37%), mentre que els donatius van suposar un 6% dels ingressos. Els diners obtinguts per la prestació de serveis (activitats i serveis que ofereix Creu Roja i pels qual rep ingressos derivats del seu desenvolupament, com la realització de serveis sanitaris preventius, curs de formació en primers auxilis i l’Andana, entre altres) van significar un 27% dels ingressos i les subvencions, un 24%. Un 6% del finançament es va obtenir per altres vies. En total, un 37,5% dels ingressos van provenir de l’Administració pública (el 24% de les subvencions més un 13,5% de la prestació de serveis), mentre que el 62,5% restant es va obtenir a través de la pròpia captació de fons de l’entitat.

Publicitat
To Top