Publicitat
Espai solidari

El programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Publicitat

A més de les llars-residència, el Servei d’Habitatge de Prodis gestiona des de l’any 2004 un Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, l’objectiu del qual és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, i possibilitar-ne l’emancipació i l’autonomia.

Actualment aquest programa dona servei a 30 persones. N’hi ha 14 que viuen en pisos propis; les altres 16 viuen en pisos compartits gestionats per Prodis. Totes elles reben suport en activitats d’organització de la vida quotidiana, com l’alimentació, la cura de la salut i la utilització dels sistemes de protecció. Les hores de servei varien en funció de cada persona i les seves necessitats.

Publicitat

Des d’aquest programa també es potencien les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació; es dona suport en la gestió i l’administració econòmica i es fomenten les tasques de la llar.

“Aquest programa està pensat per persones amb menys necessitat de suport que les que viuen a les llars-residència”, explica Marc Labòria, responsable del Servei d’Habitatge de Prodis, que denuncia la inflexibilitat de la normativa. Labòria lamenta que si un usuari del Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar passa a necessitar un major suport ho té força complicat per accedir a una llar-residència. Per això demana canvis en el marc normatiu d’aquests serveis. 

Publicitat
To Top