Publicitat
Vivienda

La vista fixada en la nostra futura llar

Després de donar-hi moltes voltes, ja hem fet un pensament: ens interessa aquell pis que hem visitat, o hem vist sobre plànols… i ja somniem amb el dia en què en tinguem les claus a les mans per començar-hi a viure. Però abans de fer el pas definitiu és important que considerem certs criteris. L’Agència Catalana del Consum, per exemple, suggereix que sempre, abans de la compra, ens informem a l’ajuntament al qual pertany l’immoble de si hi ha projectes previstos o plans de desenvolupament urbanístics a la zona on viurem, per saber precisament com evolucionarà en un futur aquella àrea de la ciutat.
Un altre dels consells bàsics que dona l’agència és que consultem bé les característiques fonamentals de l’habitatge, tals com l’antiguitat, la superfície útil i la distribució, així com el funcionament de les instal·lacions, l’estat de l’edifici, les seves condicions ambientals (sorolls, orientació…), l’accessibilitat, els serveis i les comunicacions de la zona…
En el cas que la comunitat de propietaris estigui constituïda, convé que preguntem sobre les despeses de manteniment comunitàries a les quals haurem de fer front, i també de si hi ha previstes obres de rehabilitació a l’edifici, així com de si existeixen limitacions en l’ús de zones comunes.

COMPROBACIONS
Si adquirim un habitatge de segona mà, l’Agència Catalana del Consum recomana que el comprador verifiqui qui és el propietari real de l’immoble i si té càrregues pendents (hipoteca, embargaments, servituds…).
Si aquest procés de compra el realitzem a través d’un agent immobiliari, cal saber que aquest ha d’estar inscrit en el registre obligatori d’agents immobiliaris. I, en general, abans d’avançar qualsevol quantitat de diners a compte, com a compradors, ens han de dir: la identificació de l’agent que intervé en la transacció; la identificació de l’habitatge i que aquesta reculli la seva superfície útil; la referència de la inscripció registral; el preu total de la transmissió, amb la indicació dels impostos que corresponen legalment al comprador i de les altres despeses imputables; si es tracta d’una oferta d’habitatges en projecte o en construcció, cal saber els terminis de l’inici de les obres i de lliurament; en el cas que sigui un habitatge de protecció oficial, ens han d’indicar “el régim de protecció i el pla d’habitatge al qual es troba acollit”, segons indiquen a l’Agència Catalana del Consum.

CRITERI ECONÒMIC
Evidentment totes aquestes consideracions prèvies estaran subjectes a la viabilitat econòmica de la nostra compra. Des de l’agència aconsellen que, amb independència de quina salut tingui la nostra butxaca, si demanem un préstec hipotecari, la quota mensual a pagar convé que no excedeixi el 30-35 per cent dels ingressos familiars.
Si finalment els números acaben sortint, en el moment de la compra haurem de rebre el plànol de la situació de l’edifici, el de l’habitatge (amb l’especificació de la superfície útil construïda i dels annexos, si n’hi ha), a més de la pertinent cèdula d’habitabilitat; també rebrem una nota informa- tiva del registre de la propietat, de la documentació relativa a les garanties de l’habitatge i la relativa a la hipoteca (si s’ha constituït) o la necessària per contractar els subministraments; així com dels estatuts de la comunitat de propietaris i del certificat d’eficiència energètica.
Des de l’Agència Catalana del Consum assenyalen que quan es tracta d’una obra nova, el promotor ha de respondre dels danys materials següents: els causats per vicis o defectes d’acabament de l’obra, durant un any des de la data en què el constructor fa entrega de l’obra acabada al promotor; els desperfectes causats per vicis o defectes d’elements que incompleixen els requisits d’habitabilitat, durant tres anys; i els causats per vicis o defectes que afecten la cimentació, els suports, les bigues i els forjats… durant 10 anys.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top