Esports

La Federació Catalana de Natació dóna la raó a Joan Herrera

El precandidat Joan Herrera, a l'esquerra, podria ser nomenat president del CN Terrassa en breu.
Publicitat

El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació ha estimat parcialment el recurs presentat per la candidatura "És l’Hora del Canvi", l’única que va concórrer a les eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa. El candidat Joan Herrera Granados va rebre ahir una resolució que "estima parcialment el recurs presentat" i "revoca la resolució de la junta electoral" del CN Terrassa. S’entén que la candidatura d’Herrera compleix amb els requisits establerts en els Estatuts del club. El procés electortal, per tant, haurà de continuar. Apel·lació ordena a la junta electoral que procedeixi d’immediat a atorgar un termini de tres dies hàbils a la candidatura d’Herrera per tal que pugui esmenar tots els defectes de forma "que impedeixin la continuació del procés electoral". Per tant, caldrà iniciar, a continuació, el tràmit de revisió de les 510 butlletes presentades. Tanmateix, fa una expressa indicació a la junta electoral del club en el sentit que totes aquelles butlletes que siguin invalidades hauran de ser conservades a efectes de possibles reclamacions posteriors.

El Comitè d’Apel·lació ha estimat la totalitat del recurs referent a les diferències i incongruències entre tots els noms presentats en l’escrit de composició de membres de la junta i en la informació dels DNI. S’enten que "les diferències formals o idiomàtiques, que en cap cas provoquen que hi pugui haver una falta d’identificació dels socis que es presenten a la candidatura, haurien d’haver estat directament esmenats per la mateixa junta electoral.

Amb relació a la falta de designació de la persona concreta que exerciria de vicepresxident, el Comitè ha estimat les pretensions d’Herrera atent-se als articles 27 i 58 dels Estatuts del CN Terrassa. Entén que qualsevol defecte és perfectament esmenable, tenint en compte que en res no afecta el procés electoral. S’enten que la candidatura no és una llista tancada de membres, sinó que només cal aportar "el nom del precandidat a la presidència, essent irrellevant la resta de membres de la seva candidatura". Joan Herrera va adjudicar un càrrec a cadascun dels socis optants menys al vicepresident, ja que no va voler prioritzar entre les vicepresidències esportiva, social i econòmiques.

Per últim, pel que fa a la falta de comprovació de les butlletes de suport, derivada de la decisió de no admisió de la candidatura, el recurrent va demanar que es traslladessin al Comitè les butlletes per tal que fossin validades directament. En aquest punt, el recursha estat desestimat, ja que el Comitè d’Apel·lació no té accés a les butlletes i la junta electoral no s’ha pronunciat encara amb relació a aquest tema. 

Publicitat
To Top