Publicitat
Terrassa

Terrassa arriba als 224.474 habitants

La població al municipi ha crescut en 363 residents el 2021

La població de Terrassa s’ha incrementat en 363 persones al llarg del 2021, arribant als 224.474 habitants. El saldo migratori ha duplicat l’experimentat l’any anterior, el de l’esclat de la pandèmia, malgrat que encara es troba lluny del volum assolit l’any 2019 que culminava 6 anys consecutius de creixement progressiu continuat (un -13,6% per dessota).

Així ho ha fet públic aquest dilluns l’Ajuntament de Terrassa, que destaca que aquest creixement (del 95,2%) s’explica per l‘evolució desigual viscuda entre els moviments d’arribada a la ciutat (han crescut un 23%) i els de sortida (també han crescut, però en aquest cas ho han fet en un 11,1%).

De les 9.588 persones nouvingudes durant el 2021, 3 de cada 4 procedien de dins l’Estat Espanyol (7.308), i d’aquests, la immensa majoria (el 82,3%) tenien el seu municipi d’origen a Catalunya. La Regió Metropolitana de Barcelona s’erigeix com l’àmbit preeminent d’origen d’aquests nous residents (el 85,5% dels moviments originats a Catalunya en provenen, 5.138), amb un marcat protagonisme dels municipis del Vallès Occidental (un 25,8% de les arribades totals) i del Barcelonès (el 17,9% del total de nouvinguts). Pel que fa a l’arribada de població estrangera, 1 de cada 2 nous arribats ho ha fet des de països de l’Amèrica Llatina (el 50,4%).

Creixement natural de la població

El creixement natural per a l’any 2021 es manté negatiu (-101), per segon any consecutiu i també per segona vegada en la història demogràfica moderna de la ciutat. Aquesta dinàmica negativa (prevalença de les defuncions per damunt dels naixements), però, s’ha reduït a pràcticament un terç del que representava l’any anterior.

Pel que fa a les defuncions, han disminuït en un 8,8%, malgrat que les successives onades de la pandèmia les mantenen en valors anormalment alts. Hi ha hagut, però, una mínima recuperació de la natalitat, un 1,2% més de naixements que al 2020, una dada també sotmesa a la situació pandèmica. A nivell dels districtes de la ciutat, el balanç del creixement natural de la població només és positiu per als districtes 2 (+123), 3 (+12) i 4 (+2).

Un nou model de presentació de les dades

Les dades de població, a 1/01/2022, així com un primer anàlisi de les xifres, es pot trobar a http://www.terrassa.cat/notes-de-poblacio, amb un nou format que incorpora gràfics dinàmics sobre els quals la ciutadania pot interactuar per tal d’aprofundir en el detall de la dada i personalitzar-ne la lectura.

D’altra banda, també s’ha tingut especial cura de la infografia de presentació d’aquestes dades, per tal de fer més entenedores les sèries històriques i, a la vegada, facilitar la interpretació d’alguns dels components demogràfics analitzats, diuen des de l’Ajuntament.

Aquest nou format de presentació de les dades, desenvolupat pel Servei de Sistemes d’Informació Territorial i Població i el Servei d’Estudis i Observatori, té per objectiu oferir una primera anàlisi de les xifres de població aprovades i quines són les tendències demogràfiques de la ciutat. El nou entorn de presentació planteja facilitar la interpretació de les dades i que les persones usuàries puguin aprofundir en la lectura dels gràfics.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
Terrassa arriba als 224.474 habitants
To Top