Publicitat
Comarca

Rubí preveu suprimir la zona blava al febrer

L’últim ple de l’any de l’Ajuntament de Rubí va aprovar inicialment la memòria per modificar el servei públic d’estacionament limitat i controlat de vehicles a la via pública sota control horari, mitjançant la conversió de les places d’aparcament de zona blava de pagament en places de zona taronja gratuïtes. La previsió és que la mesura (que encara s’ha d’aprovar de manera definitiva) entri en vigor a partir del febrer de l’any vinent. El tràmit va prosperar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC i ECP) i C’s, mentre que AUP i ERC s’hi van abstenir i VR va votar en contra.

Igualment, el ple també va acordar resoldre el contracte de concessió de la gestió del servei d’estacionament limitat i controlat a la via pública sota control horari al municipi que es va formalitzar el 2016 amb l’empresa Dornier. En aquest cas, totes les formacions van repetir el sentit del seu vot, tret de VR, que en aquest cas es va abstenir.

Així, el ple va posar fi a la zona blava, que passarà a ser zona taronja, gratuïta i de rotació. L’objectiu és que el canvi sigui efectiu el mes de febrer de l’any vinent i la ciutadania hi podrà estacionar el vehicle sense cap cost durant 90 minuts. La mesura forma part del Pla de Reactivació de ciutat i va en la línia del que marca el Pla de Mobilitat urbana Sostenible de la ciutat.

Transport col·lectiu
També amb relació a la mobilitat, el ple va aprovar l’inici de l’expedient per a la contractació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de Rubí, amb un pressupost base de licitació de 50,5 milions d’euros pels deu anys de vigència que tindrà el contracte. Els vots a favor de l’equip de govern també van servir per tirar endavant el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques elaborats per a la contractació del servei públic de transport col·lectiu. La resta de grups s’hi van abstenir.

D’altra banda, totes les forces polítiques del ple van aprovar les bases dels processos selectius per a la provisió de places incloses en l’oferta pública d’ocupació extraordinària que s’emmarquen en el Pla d’Ordenació de Recursos Humans per reduir la temporalitat de la plantilla municipal i consolidar-ne els llocs de treball.

El text certifica que els processos selectius garantiran el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i que el contingut de les proves guardaran relació amb els procediments, tasques i funcions habituals dels llocs de treball objecte de cada convocatòria. En la fase de concurs podrà valorar-se els mèrits, el temps de serveis prestats en les administracions públiques i l’experiència en els llocs de treball que es convoquin.

Mesures organitzatives
També es van aprovar per unànimement els acords adoptats per la Mesa General de Negociació, ratificant els acords presos en Mesa Sectorial de Seguretat, que canvien els “Pactes de la mesa sectorial de seguretat referits a l’Acord de condicions comunes de l’Ajuntament de Rubí” de l’actual Acord de les Condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament.

Els nous pactes aprovats inclouen el Pacte de la Mesa Sectorial de Seguretat referit a les condicions comunes del Consistori; l’acord de mesures organitzatives i econòmiques contra l’absentisme; els acords sobre l’assignació de servei extraordinari; l’acord per incentivar el gaudiment de vacances fora de juliol i agost; i l’acord sobre les Normes d’Acompanyament del Quadrant anual de la Policia Local.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top