Publicitat
Terrassa

Canvi del mapa de zones de les escoles 0-3 públiques

El mapa de preinscripció en els centres 0-3 públics passa de quatre a dues zones
Publicitat

L’Ajuntament de Terrassa ha modificat enguany el mapa de zones escolars per a la franja de 0 a 3 anys, passant de quatre zones a dues. La regidora d’Educació, Teresa Ciurana, ha explicat que el canvi s’ha fet per "ampliar la possibilitat de tria de les famílies en funció dels seus paràmetres de conciliació, del projecte educatiu de centre que els resulti més tractiu o del factor que per a cada família sigui més important".

L’anunci s’ha fet amb l’arribada de les jornades de portes obertes que faran les escoles bressol i les llars d’infants públiques aquest mes d’abril, de cara a la preinscripció del curs 2021-22. L’oferta de places d’aquests centres es publicarà el 27 d’abril i a partir del 5 de maig es podran presentar les sol·licituds per la reserva de places. Aquest tràmit també s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

Publicitat

La novetat del canvi de divisió contempla una zona al nord del passeig del Vint-i-dos de Juliol i una altra al sud, amb l’excepció de l’àrea al voltant de la Llar d’Infants Núria, que quedarà a la zona sud. D’aquesta manera es garanteix que totes les famílies de la ciutat tinguin accés a una llar d’infants de la Generalitat, atès que totes tres estan ubicades al nord del passeig del Vint-i-dos de Juliol. Sobre la divisió en nord i sud, la regidora ha explicat que "teníem clar que volíem fer dues zones per donar més opcions per escollir. La qüestió era com dividir. El factor clau ha estat el socioeconòmic; en general el nivell de renda a la zona oest és superior a la zona est, de manera que una divisió est-oest accentuaria la segregació. Una divisió nord-sud serveix justament per reequilibrar".

Singularitat
Un cas a part és el de l’Escola Bressol Municipal L’Esquitx, ubicada a Can Parellada, que per la baixada de la natalitat tindria moltes places vacants si només donés servei a les famílies de l’entorn més proper. Atès que es troba separada de la resta del nucli urbà i des de qualsevol altre barri cal utilitzar transports, es posarà a disposició de tota la ciutat. De la mateixa manera, totes les famílies del Districte 7, separat geogràficament de la resta de la ciutat i amb un sol centre públic al seu territori, podran accedir a tots els centres públics de la ciutat independentment de la zona a la qual estiguin ubicats. L’Ajuntament també estudia pels seus centres noves mesures per reactivar la demanda que ha baixat amb la pandèmia i la caiguda de la natalitat.

Publicitat
To Top