Publicitat
Monografic

Un procés integral que afavoreix la productivitat

En l’actualitat, durant la segona onada de la pandèmia en què ens trobem, la missió de les empreses de neteja industrial ha esdevingut bàsica per evitar nous contagis en espais professionals. Però més enllà de la importància que en aquest context ha adquirit el sector, la higiene i la desinfecció d’oficines, naus industrials, bars i restaurants o comerços, entre d’altres, ha jugat sempre un paper necessari per al correcte funcionament i la bona marxa dels negocis. I, sovint, també n’ha contribuït a la productivitat.
Els empleats de qualsevol empresa treballaran més de gust en un espai que estigui correctament higienitzat; igual que la pulcritud de les instal·lacions pot ser un plus per a molts clients a l’hora de triar el supermercat on comprar, o el restaurant on sopar amb els amics.
recurs complet
En línies generals, la neteja industrial s’entén com un procés integral que sovint va de la higienització dels espais fins a la correcta selecció i la recollida dels residus, amb el benefici ecològic que aquesta tasca comporta. També des d’una òptica global, la neteja industrial sol incloure el treball de sostres, de parets i de conductes de ventilació; sobre vidres i finestres; canonades i arquetes; inclou la neteja de la maquinària i de les cadenes de producció (amb el seu poliment adequat, els negocis fins i tot evitaran que les màquines puguin espatllar-se, amb el consegüent estalvi que això suposa en reparacions; o dit d’una altra manera, n’allargaran la vida útil). A més, en certs espais de treball (per exemple, en aquells relacionats amb l’alimentació), la neteja del frigorífic i de les àrees d’emmagatzematge resulta imprescindible, igual que ho és la pulcritud dels garatges i aparcaments, sense oblidar-nos de la recepció i les sales d’espera.
comoditat
Arran de la Covid-19, les empreses de neteja han intensificat les seves actuacions en tots aquests espais i en molts d’altres; i, en especial, en els que són d’ús més comú.
Hem de tenir en compte que unes instal·lacions ben condicionades resulten del tot necessàries per al normal funcionament de tota activitat empresarial. Però és que a més esdevindran la millor carta de presentació tant per als clients com per als distribuïdors de qualsevol negoci.
D’altra banda –i en termes econòmics–, la possibilitat d’externalitzar el servei de neteja resulta un avantatge i una comoditat. Aquesta tendència general a la contractació externa ha contribuït, d’una manera decisiva, al progressiu creixement del sector.
Seguint amb el procés d’higienitzar els espais, les tècniques emprades són ben diverses i conformes a cada tipus d’instal·lació. Algunes de les més habituals són l’ús de vapor sec, que empra vapor d’aigua a pressió (l’alta temperatura a la qual surt el vapor, asseca, neteja, desengreixa i desinfecta); els ultrasons (que empra ones longitudinals d’alta freqüència); o l’escuma (hi ha escumes molt eficaces per treure la brutícia, per exemple, dels forats més petits de moltes màquines i peces). Val a dir que una tendència en l’àmbit de la neteja professional rau a utilitzar productes “eco”, és a dir, que siguin sostenibles des del punt de vista ecològic i respectuosos amb l’entorn a diferents nivells (des dels processos d’extracció de les matèries primeres per elaborar-los, fins a la seva producció, distribució, ús i eliminació).
residus
En la darrera etapa del procés, les mateixes empreses de neteja industrial s’encarreguen d’iniciar la cadena de la correcta recollida i separació dels residus. La majoria de les indústries ja compten amb els contenidors necessaris per dur a terme l’esmentada recollida, de manera que els professionals de la neteja dipositen cada residu (plàstic, vidre, cartó, paper, olis…) al contenidor o l’espai corresponent.
A banda és freqüent que les empreses de neteja industrial duguin a terme un assessorament als seus clients, ja siguin restaurants, oficines o botigues, per orientar-los si és que encara no tenen un sistema propi de classificació dels residus.
En tots aquests processos, els negocis de neteja industrial s’han d’ajustar a una adequada prevenció dels riscos laborals; en un sentit ampli, des de formar els empleats perquè utilitzin la maquinària de neteja i així evitin els accidents, fins que sàpiguen com usin aquells productes netejadors que presenten una certa toxicitat.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top