Publicitat
Opinió

Proximitat policial

L’Ajuntament de Terrassa es va adherir l’any 2000 a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, que proclama les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts als habitants dels pobles i ciutats. També recull els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat va ser el motor del canvi legislatiu a Catalunya per dotar els municipis d’un ombudsman local o defensor/a del poble com a institució independent i imparcial (article XXVII).

Reproduïm l’article XXVI: «POLICIA DE PROXIMITAT. Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de proximitat altament qualificats, amb missions d’agents de seguretat i convivència. Aquests agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una policia d’educació cívica».

Aquesta síndica ja ha realitzat dues accions importants per al foment i millora d’aquest model policial. El 17 de febrer de 2014 va efectuar un estudi relatiu a les infraccions administratives comeses per persones menors d’edat que va concloure en l’actuació d’ofici 1/2014 que va dirigir a l’Ajuntament on recomanava establir, dins les ordenances municipals, un catàleg de mesures administratives adequades i educatives dirigides als menors que resultessin alternatives a la sanció econòmica.

El ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar, el 30 d’octubre de 2014, l’ordenança "Bases de convivència democràtica de la ciutat» on, en l’article 53, es regula la responsabilitat per conductes contràries a l’ordenança comeses per persones menors d’edat, recollint la possibilitat de substituir les sancions pecunàries per mesures correctores de les hores de compromís social, com l’assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic.

La segona acció important realitzada és l’actuació d’ofici 1/2018 amb data de 17 de maig de 2018, on a part d’exposar els antecedents de 2014, en el marc de les funcions que m’han estat assignades, recomanava a l’Ajuntament que prengués les reflexions contingudes amb la finalitat de seguir treballant per fer efectiu un model de policia de proximitat a la nostra ciutat amb missions d’agents de seguretat i convivència que actuï com una policia d’educació cívica quan la persona infractora sigui un/a menor d’edat.

La síndica és conscient que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba generalment en les mancances socioeducatives de la població. El civisme i la convivència han de ser tractats des d’un punt de vista pedagògic, facilitant la presa de consciència i la comprensió de les raons i les conseqüències, individuals i socials, que signifiquen l’acte o el comportament incívic. Aquest model de proximitat policial dóna resposta a les necessitats d’adequar el seu servei a les demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre el cos de seguretat pública i la seva ciutadania, desenvolupant accions centrades en la resolució de problemes.

Cal evitar doncs les queixes justificades, que més tard es converteixen en greuges, per la manca de funcions de mediació en els conflictes actuals. Si un determinat aspecte de l’activitat municipal perjudica de manera general o particular alguna persona a Terrassa, cal recomanar a les autoritats locals la seva modificació o millora, com a prevenció de la vulneració dels drets de la ciutadania.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top