Publicitat
Terrassa

El Consistori votarà la reversió d’una finca cedida per fer HPO

El ple de desembre votarà la reversió a l’Ajuntament de Terrassa d’una finca situada al barri de Pere Parres que en el seu moment va ser cedida a Caixa Terrassa amb la condició de construir habitatge de protecció oficial (HPO). Transcorreguts els deu anys de termini fixats i donat que ni l’antiga Caixa Terrassa ni ara el BBVA han mostrat intenció d’edificar habitatge protegit, l’Ajuntament ha executat la reversió del solar. Ho ha fet via resolució del regidor d’Urbanisme, però ara el Registre de la Propietat exigeix que sigui el ple qui ratifiqui la reversió i que s’obri un tràmit d’audiència.

El regidor d’Urbanisme, Carles Caballero, va explicar en la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat de dilluns que la decisió del registrador hi ha posat de manifest "una diferència de criteri entre notaris i registradors". La secretaria municipal, sosté, va donar per bona la resolució del regidor per recuperar la finca, "que ja ha estat inscrita en seu notarial a nom de l’Ajuntament". El Registre de la Propietat, però, demana que sigui el Consistori en ple qui doni el vistiplau a la reversió de la propietat.

L’antiga seu de Fupar
El terreny en qüestió és el solar ocupat anys enrere per FUPAR al número 7 del carrer del Torrent, al barri de Pere Parres, a la plaça de la Cooperativa. La finca té 2.700 metres quadrats de sostre edificable destinat a habitatge de protecció oficial.

L’Ajuntament de Terrassa, a través de la societat municipal Habitatge Terrassa, va vendre en el seu moment els terrenys a Caixa Terrassa per 800 mil euros en el marc d’un conveni signat pel consistori i l’entitat financera el juny de 2007. L’acord assentava les bases de col·laboració entre la Caixa Terrassa, com a entitat financera sense afany de lucre, i Habitatge Terrassa per la promoció d’habitatge públic. Després del procés de fusions bancàries, el solar ha anat a parar al fons Divarian Propiedad S.A. Sociedad Unipersonal, procedent del BBVA.

Ara, un cop es formalitzi la reversió, el govern cedirà el solar "a una cooperativa d’habitatge per construir pisos assequibles de lloguer", anunciava a l’estiu Caballero.

Publicitat
To Top