Publicitat
Terrassa

Dues de cada deu naus, al final de la seva vida útil

L’objectiu: que l’activitat econòmica torni als carrers de Terrassa. El govern municipal impulsa un nou paquet de bonificacions fiscals amb l’objectiu de promoure la reforma i condicionament de naus industrials en l’interior de la ciutat i fomentar així la implantació d’activitat econòmica en trama urbana.

El parc de fàbriques i locals envelleix i l’àrea de Promoció Econòmica i Projecció vol donar una empenta a la rehabilitació. “Es tracta de modernitzar i transformar el parc industrial de la ciutat i promoure l’activitat econòmica -comenta el tinent d’alcalde Isaac Albert-. Durant temps traiem les indústries de la ciutat perquè embrutaven i generaven discontinus comercials. La nova indústria ja no és aquesta. Les empreses poden reactivar i dinamitzar els entorns urbans”.

Les ordenances fiscals per l’exercici 2021 incorporaran un nou paquet de mesures per estimular la construcció, ampliació i reforma de naus. Fins ara, l’adequació de locals i fàbriques tenien un descompte del 30% en l’IBI durant cinc anys -condicionat a la creació de llocs de treball-, i una bonificació de fins al 95 per cent en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). S’aplicaven, però, només a les naus ubicades als polígons industrials de la ciutat.

La proposta municipal fa extensiva aquestes bonificacions a les activitats econòmiques situades en trama urbana i amplia els ajuts. D’aquesta manera, l’edificació, reforma, condicionament o ampliació de naus dins la ciutat tindrà una bonificació del 20% de l’IBI durant cinc anys. Pel que fa a l’impost de construccions, instal·lacions i obres, es fixa un escalat que bonifica el 95% del tribut a les empreses de més de trenta-cinc anys, el 70% de l’import a les activitats entre 25 i 35 anys i del 40 per cent a aquelles que tinguin una antiguitat entre 15 i 25 anys.

Aplicació el 2021
“És una primera mesura que s’aplicarà l’exercici 2021 -explica Albert-. I volem que més endavant vagi acompanyada d’una línia de subvencions”. Les noves bonificacions formen part de la proposta d’ordenances fiscals que el govern municipal portarà a aprovació inicial al ple d’aquest mes d’octubre, amb aplicació l’exercici 2021.

Paral·lelament, l’àrea de Promoció Econòmica treballa per acompanyar les noves bonificacions amb un paquet de subvencions directes “com les que ja s’apliquen a l’habitatge”. El tinent d’alcalde creu que aquests són uns ajuts que l’Ajuntament “no hauria d’afrontar en solitari. Parlarem amb la Diputació, via catàleg de serveis i, en funció de la disponibilitat econòmica, treballarem perquè puguin aplicar-se a l’exercici 2022”.

un parc industrial envellit

El retrat actual del parc industrial de la ciutat dibuixa un camí accelerat cap a l’envelliment. L’àrea de Promoció Econòmica estima que en aquest moment un 21 per cent de les naus de la ciutat, dos de cada deu, estan al final de la seva vida útil. “En quinze anys -explica Albert- un 30 per cent més esdevindran obsoletes”.

El tinent d’alcalde insisteix en la necessitat de “transformar el parc industrial de la ciutat” com a estímul a la promoció d’activitat industrial als carrers i places de Terrassa.

“La casuística del parc industrial és molt diferent a Terrassa i a tota Catalunya”, on l’envelliment de les naus i els costos de la seva readecuació esdevé un handicap per a la implantació de noves activitats econòmiques. Renovar les ubicades a l’interior de la ciutat contribueix a revisar el model d’activitat segregada de les darreres dècades.

“En aquest moment les ciutats perden activitat i les empreses poden ser un element dinamitzador de la trama urbana”. Albert posa com a exemple la localització d’indústria neta, tallers, però també d’oficines, seus centrals d’empreses i despatxos als carrers de Terrassa. “No volem que els tràilers passin pel carrer de Sant Pere, el que pretenem és que l’activitat torni a la trama urbana com a factor dinamitzador”.

Avui “molta gent es desplaça a treballar fora de la ciutat -apunta Isaac Albert-, i si ho fessin a l’interior dinamitzarien el comerç i la restauració. La fàbrica i els magatzems poden continuar als polígons i les seus centrals traslladar-se a llocs estratègics de l’interior urbà”.

Actualment bona part de les naus industrials situades en trama urbana es concentren al barri del Segle XX, on es registra la major concentració, però també al centre de la ciutat i a Les Arenes. És precisament en aquests sectors on es poden donar les primeres operacions de reforma i adequació.

En aquest sentit, Promoció Econòmica anuncia que treballa en “la idea d’endreçar el tram industrial del Segle XX”, un sector paradigmàtic. Precisament és un barri que permet un mix habitatge i indústria interessant que s’allunya del concepte del polígon industrial aïllat, que ja és un model caduc”.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top