La tasca del CUV s’emmarca en el programa d’acció social Mirades solidàries, a través del qual atén persones en situació de vulnerabilitat derivades d’ens locals i entitats del tercer sector social d’arreu de Catalunya, abastant un conjunt de localitats amb una població de més d’1,5 milions de persones. El CUV de la UPC, dirigit per la professora Núria Tomàs Corominas, és un centre únic i pioner a escala europea, atès que desenvolupa la seva activitat en el context d’una metodologia pròpia d’aprenentatge i servei. En aquest entorn real de pacients, l’estudiantat de grau i màster de la FOOT adquireix i desenvolupa les seves competències clíniques, sota la supervisió del professorat. Des de fa 15 anys, el CUV ha atès la salut visual de més de 40.000 persones. Pel que fa a la Fundació Barraquer, l’acord s’inscriu en el marc del projecte ‘Mirem per tu’, orientat a prestar assistència oftalmològica i optomètrica gratuïta a persones sense recursos de Barcelona.L’aliança entre ambdues institucions de referència representa un pas més per aprofundir en la col·laboració entre oftalmòlegs i òptics optometristes, amb l’objectiu de respondre a les necessitats de la població en salut visual i, per tant, de millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones. De fet, la FOOT, a través del seu patronat, ja impulsa altres projectes que persegueixen el desenvolupament competencial i professional dels òptics optometristes, i on la col·laboració amb els oftalmòlegs és un element clau, tal i com ja succeeix a països europeus referents en aquest camp de la salut, com el Regne Unit, Holanda o Noruega.