Publicitat
Diners

El nou conveni d’oficines preveu una pujada salarial del 2%

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya i les patronals Foment del Treball i Pimec han acordat el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya fins a 2021, que afecta més de 50.000 empreses i 250.000 treballadors, dels quals el 70% són dones. En un comunicat conjunt, les organitzacions van explicar que el nou acord fixa increments salarials del 2% per a 2019 i 2020, i de l’1,8% per a 2021. S’ha establert una clàusula de jubilació forçosa; la reducció de jornada de quatre hores en 2020 i quatre més en 2021, i la reserva del lloc de treball durant els primers sis mesos d’una excedència voluntària, entre altres qüestions. El conveni anterior, per a 2017 i 2018, va ser denunciat pels sindicats el novembre de 2018 i es va constituir la taula negociadora el desembre de l’any passat. Després d’un procés negociador, les quatre organitzacions van signar ahir el nou conveni, que s’emmarca en els paràmetres de l’Acord Interprofessional de Catalunya (AIC).

En matèria de carreres professionals, s’elimina la categoria “titulats/adés superiors d’entrada”; s’estableix la promoció automàtica al cap de 18 mesos dels auxiliars de primera ocupació; i la jubilació forçosa pel fet de complir l’edat ordinària de jubilació. Quant a permisos, vacances i excedències, s’estableixen criteris de rotació per l’elecció de les vacances; reserva durant 6 mesos del lloc de treball a l’excedència voluntària; equiparació per a les parelles de fet del permís per matrimoni; millor cobertura del complement d’incapacitat temporal per l’equiparació del repòs domiciliari derivat d’intervenció quirúrgica a l’ingrés hospitalari; gaudiment dels dies de permís dintre dels 15 dies posteriors al fet causant o fins a la data d’alta en els casos de malaltia o accident de familiar, incloent-hi el mateix tractament al permís per defunció; adaptacions legals sobre suspensió del contracte de treball per naixement o cura de menor i permisos per lactància; i i modificació de l’apartat de bestretes i préstecs.

Foment de la igualtat
En matèria de foment de la igualtat i la no discriminació, s’han previst pautes per elaborar protocols de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe; mesures de prevenció de la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i del col·lectiu LGTBI; plans de gestió de la diversitat d’origen; l’adaptació normativa dels plans d’igualtat; i priorització de la contractació de persones amb diversitat funcional. Respecte a la contractació s’inclou la regulació dels contractes en pràctiques, formació i aprenentatge. Es pacta una garantia de retribució mínima anual (per jornada completa), excloent per a aquest còmput els complements i plusos del conveni: 13.000 euros (2020) i 14.000 euros (2021).

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top