Publicitat
Diners

Treballar de sol a sol ja pot millorar la competivitat empresarial

La transició energètica és un dels aspectes clau per a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i fer front als reptes mediambientals que se’ns presenten. Però per a garantir el subministrament davant l’increment de demanda elèctrica que es preveu en els pròxims anys cal, a més de la instal·lació de parcs eòlics i fotovoltaics, promoure l’autoconsum, una peça clau per a ajudar a fer realitat aquest increment de potència instal·lada sense emissions.

És cert que fa anys que aprofitem cobertes i terrasses per a generar energia i alimentar llars i plantes de producció, però és ara quan el sector està començant a despuntar. La clau està en un conjunt de factors que estan promovent aquesta eclosió. En primer lloc, cal destacar el nou marc normatiu aprovat pel Govern que dóna estabilitat i simplifica els requeriments tècnics anteriors. Un segon aspecte és la baixada del preu de les plaques fotovoltaiques que s’ha produït en els últims anys i que té un impacte directe en la reducció dels terminis d’amortització de les inversions d’aquesta mena d’instal·lació.

S’està creant un entorn favorable, doncs, per a la implantació de l’autoconsum energètic. Setmana a setmana veiem com creix l’interès per aquesta mena de projectes, sobretot en l’àmbit empresarial, per al qual el temps d’amortització de la inversió ha passat de 10 a 6 anys per a instal·lacions amb una vida útil de 25 anys. Cal destacar que les necessitats de consum energètic de les empreses coincideixen amb la producció de la planta solar, de manera que poden consumir l’energia al mateix temps que l’estan generant. Estem parlant d’instal·lacions industrials que permeten que entre el 30%-40% del consum s’autogeneri amb el conseqüent estalvi en la factura, a més d’una considerable reducció de les emissions de CO2. Un altre aspecte a tenir en compte és que els estalvis que s’obtenen són equivalents a les quotes de finançament de la instal·lació, per la qual cosa, una vegada coberta la inversió, hi ha una estalvi significatiu del cost energètic.

És evident que, encara que portem anys treballant en aquesta via, és ara quan el sector comença a despuntar, per la qual cosa encara ens queden reptes per davant. Hem d’abordar la millora tecnològica de les bateries per a poder emmagatzemar l’excedent d’energia generada -que facilitarà la implementació de l’autoconsum en l’àmbit domèstic, on les hores de consum solen diferir de les hores de producció solar-. És important, també, que els ajuntaments s’impliquin de manera activa i facilitin la implantació de l’autoconsum, entre altres reptes que se’ns aniran presentant. Però sens dubte, és important destacar que estem en el camí de donar major protagonisme al consumidor, amb un rol actiu que ajudarà a incrementar la consciència energètica en el conjunt de la societat sobre la producció, l’emmagatzematge de l’energia i l’estalvi energètic.

*

L’autor es responsable de l’Oficina Tècnica de Projectes Singulars B2B en Endesa X

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top