Publicitat
Diners

L’economia catalana alenteix el ritme i creix un 2% el 2019

L’any 2019 l’economia catalana modera el seu creixement fins al 2,0%, segons l’estimació d’avanç que elabora l’Idescat. Aquesta moderació del creixement s’explica per tensions comercials globals, incerteses geopolítiques i un afebliment de la indústria manufacturera a escala internacional, factors que han afectat l’economia catalana. L’avanç trimestral del PIB mostra que el quart trimestre del 2019 l’economia catalana ha crescut un 0,2% intertrimestral, per sota dels increments dels anteriors trimestres. El perfil trimestral, per tant, suggereix una moderació del creixement en la segona meitat de l’any, en sincronia amb la pèrdua de dinamisme que també s’observa a la zona euro.

Al conjunt de l’Estat, amb un perfil més estable durant el 2019, l’avanç (del 0,5%) millora lleugerament durant el darrer trimestre del 2019, mentre que el registre per al conjunt de la zona euro s’alenteix (0,1%). En termes interanuals, l’economia catalana avança un 2,0% el tercer trimestre i un 1,8% el quart trimestre.

El sector de serveis -el més rellevant a l’economia catalana en termes del seu pes específic-modera el creixement en quatre dècimes, tot i que continua sent notable (2,6% interanual). Els indicadors d’activitat assenyalen diferències entre branques d’activitat, amb creixements més destacats de les activitats professionals, científiques i tècniques i els serveis de no mercat. Quant al turisme, cal destacar el creixement significatiu de la despesa de turisme estranger (del 4,3% interanual fins al novembre), força per sobre de l’augment del nombre de turistes estrangers (0,8%). Tant el nombre de turistes com la seva despesa associada creix de manera ininterrompuda des del 2009.

La construcció s’ha anat desaccelerant al llarg del 2019 i tanca el quart trimestre amb un augment del 0,1% interanual. L’alentiment del sector s’explica per la menor confiança en un context de desacceleració de l’economia mundial, alhora que una part també pot derivar-se dels efectes de la nova llei hipotecària. El ritme de l’afiliació en aquest sector també s’ha alentit de manera important, si bé manté un creixement significatiu el quart trimestre, del 2,4% interanual.

Feblesa al sector industrial
El sector industrial ha continuat amb una evolució molt feble d’ençà la segona meitat del 2018, un comportament comú amb les grans economies de la zona euro, i en particular a Alemanya. La indústria és el sector més exposat a l’exterior i per tant és el més directament afectat per la dinàmica de la demanda externa. La contracció de la producció industrial afecta la majoria d’activitats industrials, i en especial el paper i arts gràfiques, el tèxtil i confecció, les activitats extractives, i la indústria del material de transport.

D’altra banda, la dinàmica de les exportacions de béns (que, en gran mesura, provenen de la indústria) millora lleugerament a la segona meitat del 2019, si bé es manté continguda (augmenten un 2,8% fins al novembre, en preus corrents) i amaga diferències notables entre branques exportadores.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top