Publicitat
Diners

La Cecot proposa una nova figura d’“start-up” en creació

La patronal celebra que el Govern espanyol impulsi una llei per a empreses emergents. Demana que no quedi només en un anunci i que s’aprovin incentius atrevits que donin l’impuls necessari a les noves iniciatives

Antoni Abad, demana que l’avantprojecte de llei no quedi només en “l’enlluernament dels focs artificials”/ Arxiu

La patronal terrassenca Cecot considera positiu que el Govern espanyol impulsi una llei per a empreses emergents i espera que el text acabi recollint propostes i mesures efectives que a la pràctica donin un impuls real a les noves iniciatives. L’organització empresarial demana que no es quedi només en un anunci ni que s’aturi o s’alenteixi en els processos parlamentaris.

“Des de la Cecot participarem activament i propositivament per intentar que aquesta iniciativa que considerem positiva per a l’economia i per a la reactivació empresarial esdevingui una llei que realment impulsi les noves iniciatives”, argumenta Antoni Abad, president de la Cecot. “Dels grups parlamentaris esperem incentius atrevits, amb implicació de tots i de tothom perquè arribi a assolir l’impacte que necessita la nostra economia”, diu.

Des de la patronal es demana a l’Administració que reconegui de manera específica aquest tipus d’empresa i li doni un tractament en l’àmbit laboral, fiscal i mercantil adient, que distingeixi la seva especificitat i contribueixi a la seva extensió. Des de l’organització empresarial, consideren que és “imprescindible” que la llei defineixi amb claredat què s’entén per “start-up” i proposen crear la figura d’“start-up” en creació, amb una definició del que constituirà la seva activitat, i a la qual s’assigni un NIF d’identificació exclusiu per a aquestes societats.

La Cecot també suggereix modificar l’article 363 de la Llei de societats de capital perquè es pugui gestionar una situació de pèrdues acumulades sense la restricció permanent del 50% dels fons propis ni la pressió sobre la responsabilitat personal de l’administrador, així com adaptar la Llei concursal per establir mecanismes i procediments àgils que permetin fer una liquidació amb garanties legals, però sense la complexitat de la norma general.

La patronal demana dissenyar incentius fiscals adequats per a les empreses emergents, materialitzant-los durant un període de 10 anys, i millorar els incentius a la inversió que es van incorporar el 2013 a la Llei d’emprenedors, incrementant el percentatge de deducció fins al 30% o el 50%.

Regular l’impost de societats
En relació amb els àngels inversors, la Cecot proposa que les inversions realitzades en participacions en empreses emergents tinguin la consideració d’inversions afectes a l’activitat econòmica a tots els efectes de còmput tributari, que els deterioraments que pateixin les participacions en “start-ups” siguin reconeguts com a fiscalment deduïbles en el moment en què es produeixin i que si la transmissió de participacions dins dels 10 primers anys de l’existència de l’“start-up” es realitza amb pèrdues, aquestes siguin reconegudes com a fiscalment deduïbles.

L’organització també demana que en el cas d’acumulació de pèrdues a causa dels deterioraments o venda de les participacions en “start-ups”, la seva compensació amb beneficis futurs no tingui limitació i que s’estableixi una exempció per reinversió en el cas que la desinversió en el projecte generi beneficis i aquests es reinverteixin en nous projectes d’empreses emergents.

En relació amb l’empresa emergent, proposa aplicar la reducció del tipus impositiu per a les societats de nova creació, però amb una aplicació dels primers cinc exercicis a comptar des del primer en què la base imposable sigui positiva, i que en els impostos sobre el patrimoni i sobre successions i donacions, s’apliquin les exempcions establertes per a les empreses familiars.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top