Publicitat
Opinió

És una utopia el salari emocional?

En els temps en què estem és important el salari a final de mes, i així és com es mesuraven únicament els llocs de treball, pel volum d’ingressos que generaven. El prestigi d’un lloc de treball era directament proporcional al seu salari. Probablement el primer canvi el podem trobar quan els treballadors han començat a donar importància al seu entorn laboral i que els resulti satisfactori o gratificant.

Aquests factors van més enllà de la retribució salarial i inclouen aspectes que poden fer que la perspectiva dels treballadors sobre el seu treball canviï. Em refereixo al salari emocional.

Aquest salari emocional té a veure amb la flexibilitat d’horaris, amb la conciliació de la vida personal i professional, amb les polítiques de motivació i incentius i amb tots aquells aspectes no econòmics que poden contribuir a millorar la qualitat de vida. De fet, molts professionals han deixat de percebre que la nòmina és la retribució més important que poden rebre per part de l’empresa.

La realitat és que existeixen altres dimensions a tenir en compte a l’hora de valorar un lloc de treball i són, precisament, aquelles que tenen a veure amb el concepte del salari emocional. Són els departaments de recursos humans els que han d’assumir el paper de conscienciació dins de les empreses i intentar implantar noves polítiques retributives més motivacionals per als treballadors. D’aquesta manera estem cobrint un objectiu important dins de les empreses i és la retenció del talent i la captació de nous professionals. En cas d’empreses que no disposin de departament de RRHH, aquest paper l’ha d’assolir el gerent, que serà coneixedor del dia a dia, les necessitats empresarials i dels treballadors…

Segons informes realitzats, a Espanya existeix una visió encara massa conservadora del departament de RRHH respecte a la resta d’Europa. En el nostre país, encara es valoren com les tasques més importants d’aquests departaments les més tradicionals com poden ser: l’administració dels treballadors, el procés de nòmines i la contractació de nous treballadors.

Tot i així, existeixen altres funcions imprescindibles que depenen de l’àrea en qüestió a què hauríem de donar més atenció, ja que poden contribuir a diferenciar l’empresa en molts aspectes de la resta de la competència.

En primer lloc, els treballadors necessiten estar motivats per al que a la seva vida laboral es refereix. És important que sentin que les seves funcions i tasques diàries són necessàries en la cadena de valor de l’empresa. Per aquest motiu, és vital que l’equip directiu mostri el seu recolzament a la plantilla en els diferents processos, així com que s’impliqui de manera individual amb cada professional motivant-lo i valorant-li el seu paper dins de la companyia.

De la mateixa manera, els treballadors valoren cada vegada més que les empreses posin a la seva disposició programes de formació o eines tecnològiques necessàries per seguir evolucionant com a professionals.

Moltes vegades pesem que la inversió quan una empresa té beneficis ha d’anar directament lligada a la compra de maquinària, reclutament de personal nou… Però no tenim en compte d’inici la millora dels processos i de les persones que han estat allà per aconseguir les xifres de facturació, des del peó del magatzem fins a l’equip comercial. Les empreses espanyoles encara no estan conscienciades de molts aspectes que tenen a veure amb el salari emocional. La flexibilitat laboral o l’acceptació de la feina des de casa només es duen a terme en un 68% de les empreses del nostre país, a la vegada que l’acceptació de la mobilitat dels treballadors interns és del 86% o el suport de TI en remot és d’un 76%.

Definitivament, qüestions com el bon ambient de treball, la facilitat per escollir les vacances, els horaris flexibles o la relació amb els superiors han de ser temes claus per a les empreses i les àrees de RRHH, ja que es tracta d’una manera d’oferir als professionals una retribució adaptada a les seves necessitats que, a més, contribueix a millorar la seva motivació i augmentar la productivitat. En definitiva, és una millora per a ambdues parts de la societat: empresa i treballador. Com més feliç estigui el treballador en el seu lloc de feina, més resultats obtindrà l’empresa, per tant la millora és recíproca.

L’autora és consultora-coach-formadora

Publicitat
To Top