Publicitat
Diners

L’índex S&P americà

Publicitat

Pere Simó DOMÈNECH, director de l’oficina de Renta 4

Cap expert fa més de deu anys preveia un comportament tan poc homogeni entre el S&P 500, o sigui, l’índex de referència de les 500 millors empreses cotitzades dels EUA, i el seu homònim europeu, el STOXX 600 o l’índex de les 600 millors empreses europees. El S&P 500 els últims deu anys ha anat batent rècord rere rècord arribant a créixer en capitalització un 234%, mentre que la capitalització del STOXX 600 ha crescut només un 60%.

El pes més gran de les empreses tecnològiques i industrials en el S&P 500 per sobre de les del STOXX, i per contra, el pes més gran de les empreses bancàries i d’assegurances, matèries bàsiques, telecomunicacions i d’utilitats en el STOXX vers les del S&P, pot explicar aquesta diferència de comportament.

La diferenciació ha estat cada vegada més patent, igual que els beneficis esperats, portant, a més, a acceptar PERs d’inversió empresarials (anys en què un inversor està disposat a esperar per recuperar la seva inversió amb els rendiments empresarials anuals) més alts que els que teníem fa 10 anys, sempre ajudats per aquest escenari de baixos tipus d’interès, que fa que creixin més les valoracions de les empreses amb més beneficis.

A més, a partir de la caiguda del 2020, hi ha hagut una reclassificació de les empreses entre guanyadores i de futur (o poc afectades per la pandèmia o que han aprofitat aquesta circumstància com les tecnològiques, l’oci personal i compres bàsiques) i perdedores o amb poc futur (turisme, transport de persones, infraestructures i combustibles fòssils). També s’inclouen dins aquest grup, les empreses financeres que no essent del tot perdedores, amb aquest escenari de tipus d’interès molt baixos o negatius, han vist la seva capitalització fortament afectada, especialment a Europa.

En conclusió, l’increment en els últims 10 anys del pes específic de les empreses tecnològiques en l’índex americà del S&P 500 (que arribà als inicis del 2020 al 28%), molt per sobre del pes d’aquest sector en l’índex STOXX 600 europeu (que arribà a l’inici del 2020 al 7%), ha estat el factor determinant.

Publicitat
To Top