Publicitat
Diners

Borsa cara o barata?

Pere Simó Domènech, director de l’oficina de Renta 4

Mai ha estat fàcil saber en quin moment òptim hem de fer les nostres inversions, ni si les valoracions son cares o barates, ni en quin moment del cicle econòmic ens trobem, però sempre intentem aproximar-ho. Avui no sembla que les valoracions de la renda variable siguin cares, doncs, tenen més recorregut al alça que la renda fixa o que la liquiditat. Com ja vaig dir, la rendibilitat s’obté de dues palanques, la capacitat de generar rendiments futurs i el que es paga per aquests fluxos. Tenint en compte que a molt llarg termini mana el factor econòmic i domina l’anàlisi fonamental de les companyies, a curt termini altres factors com el psicològic tenen una importància cabdal per moure les borses.

Habitualment busquem patrons i estratègies numèriques mirant les sèries històriques, i moltes vegades no tenim en compte els canvis d’escenari que es produeixen, que son determinants per poder saber l’evolució dels mercats, igual que ho son els canvis històrics en les companyies que formen els propis índexs que analitzem. La situació excepcional generada per la pandèmia, els baixos tipus de interès i la injecció de diners per part dels bancs centrals ha modulat un escenari nou i atípic, que marca clarament la tendència alcista actual de la renda variable i especialment en els sectors empresarials que han sortit beneficiats per la situació.

Per tant, l’estratègia d’entrar i sortir, per evitar-nos mals majors, fa molt difícil endevinar els moments mes avantatjosos, i con alguns estudis han demostrat, els inversors acaben entrant i sortint tard. Per tant, no es tracta d’endevinar, sinó de dedicar-se a estudiar, planificar i estructurar la cartera per a aconseguir els objectius desitjats, tenint en compte un horitzó temporal, restriccions i necessitats del inversor i dades fonamentals, deixant de banda l’especulació que pot donar-nos guanys puntuals, però que no ens portarà a obtenir grans guanys en el temps.

Publicitat
Borsa cara o barata?
To Top