Publicitat
Opinió

La història d’un despropòsit

Les AMPA, AFA i famílies de les escoles bressol municipals de Terrassa hem viscut aquest curs 2018-2019 un despropòsit arran de la gestió que s’ha fet de la (no) contractació del servei dels casals d’estiu.

Històricament, l’organització dels casals d’estiu de les escoles bressol de Terrassa havia anat a càrrec de les AMPA i AFA, que escollien l’entitat organitzadora dels casals d’estiu, mentre que l’Ajuntament cedia els locals de les escoles bressol municipals per tal que s’hi pogués realitzar l’activitat.

L’estiu de 2018 la intervenció de l’Ajuntament va alertar els serveis d’educació que aquest procediment era irregular d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Segons aquesta calia que fos l’Ajuntament qui contractés el servei dels casals, malgrat que les despeses es cobreixen íntegrament amb l’aportació de les famílies usuàries d’aquest servei. En aquell moment, donat que el procés de la contractació dels casals d’estiu mitjançant les AMPA i AFA estava molt avançat, la intervenció va donar el vist-i-plau de seguir amb la contractació i va alertar que l’estiu del 2019 caldria fer-ho via licitació pública.

No obstant això, l’Ajuntament va esperar fins al primer trimestre de 2019 a fer cap tipus de comunicació a les AMPA i AFA de les escoles bressol municipals.

El dia 21 de març, en una reunió sol·licitada per les AMPA i AFA de les escoles bressol municipals, es va debatre finalment el tema; prèviament, l’Ajuntament les havia convocades a una reunió el mes de març, però aquesta va ser desconvocada sense donar cap tipus d’informació al respecte. I no va ser fins que les AMPA i AFA van demanar, de manera coordinada, una reunió per aclarir què estava passant que l’Ajuntament no va posar les cartes sobre la taula.

Així, les AMPA i AFA de les escoles bressol es van reunir amb el Servei d’Educació de l’Ajuntament el dia 21 de març de 2019 i allà van assabentar-se que:

1) Es canviava el procediment de contractació dels casals d’estiu i que les AMPA i AFA en quedaven totalment excloses.

2) Que la contractació anava a càrrec de l’Ajuntament via licitació pública, que ja s’havien redactat els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives que haurien de complir els empreses licitadores del servei, tot això sense haver comptat amb cap mena de participació per part de les famílies que pagarien íntegrament el servei. El dia de la reunió no s’hi podia fer cap mena d’aportació, donat que els plecs ja s’havien redactat i la licitació estava a punt de publicar-se.

3) Que l’únic criteri en què es basava la puntuació dels projectes presentats era l’econòmic.

Per si això fos poc, el concurs pels casals d’estiu, finalment, es va publicar el 9 de maig i l’Ajuntament va convocar les AMPA i AFA a una reunió informativa el dia 14 de maig. Finalment, però, el concurs va quedar desert. L’Ajuntament, doncs, ha hagut d’improvisar un conveni a última hora amb l’única entitat que s’havia interessat per presentar-se a la licitació, per tal de no deixar els infants de 0-3 i les seves famílies sense casals, cosa que va explicar a les AMPA i AFA de les escoles bressol per correu electrònic al mes de juny.

Per tot plegat, aquest any la proposta dels casals s’ha ofert amb molt retard a les famílies (de fet, el 19 de juny encara no es podien fer les inscripcions i, en principi, es deia que el 24 de juny ja s’havien d’haver realitzat totes). I, de fet, si de bon principi s’havien d’oferir casals tant a l’EBM Vallparadís com a l’EBM Giravolt, finalment només s’ofereixen a la primera escola per manca de demanda en l’altra, cosa que no sorprèn ningú, tenint en compte com han anat les coses.

Davant de tot aquest despropòsit, les AFA i AMPA de les escoles bressol municipals de Terrassa demanem:

1) Que es treballi de cara a fer factible que el servei de casals d’estiu sigui un servei públic municipal, organitzat directament des de l’Ajuntament, que garanteixi un servei adequat (tant per a la formació del monitoratge com per a l’adequació dels espais i l’organització del menjador) per als infants de 0 a 3 anys, així com unes condicions laborals dignes per tots els i les professionals que ofereixen el servei.

2) Que, mentre no s’assoleixi la fita de tenir uns casals municipalitzats, es convoqui les AMPA i AFA de les escoles bressol municipals en les reunions preparatòries dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives dels contractes dels casals, per tal que hi puguin fer sentir la seva veu.

3) Que, en totes les contractacions que afecten l’educació dels infants de Terrassa, no s’estableixi en cap cas el criteri econòmic com a únic criteri a tenir en compte, sinó que es tinguin en compte tots els aspectes que afecten la infància en la seva globalitat (formació del personal, materials emprats, condicionament dels locals, qualitat dels aliments i qüestions de seguretat, entre d’altres).

4) Que l’Ajuntament informi les AMPA i les AFA de les escoles bressol municipals de tot allò que tingui a veure amb qualsevol servei que afecti les famílies usuàries d’aquestes escoles.

Des de les diferents AMPA i AFA de les escoles bressol municipals de Terrassa entenem que l’Ajuntament no hauria de donar l’esquena als infants més petits de la ciutat i les seves famílies, sinó ben al contrari, prioritzar les seves necessitats i assegurar la qualitat i seguretat de la seva educació per davant de tot.

Signen aquest escrit les AMPA i AFA: EBM Coloraines, EBM Espígol, EBM Ginesta, EBM Giravolt, EBM Moisès, EBM Somriures i EBM Vallparadís amb el suport també de les AMPA i AFA adherides a la Pepeta.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top