Publicitat
Terrassa

Tapes més petites per als contenidors orgànics

La substitució de les tapes per als 99 contenidors de residus orgànics començarà a la part est de la ciutat

Publicitat

L’Ajuntament posa en marxa noves actuacions per millorar la recollida orgànica dels residus. Un dels canvis principals és la substitució de les tapes de 99 contenidors d’aquest tipus de deixalles per altres amb una boca més petita, per afavorir que només s’aboquin residus orgànics.

L’objectiu és incrementar la recollida selectiva i reduir la presència de residus impropis als contenidors de color marró. Les bosses domèstiques per a aquesta fracció habitualment tenen una capacitat de menys de 30 litres i són petites, perquè estan pensades per llençar-les amb més freqüència, ja que els residus orgànics són fàcilment degradables i, per tant, de seguida desprenen males olors. La boca de les noves tapes s’adapta a aquesta mida de bossa de manera que fàcilment es podrà dipositar al contenidor marró, però alhora dificultarà dipositar residus impropis. El canvi s’efectuarà primerament als contenidors orgànics de la part est de Terrassa, i si els resultats són satisfactoris s’aplicarà a la resta de la ciutat.

Aquesta acció s’impulsa per tal d’arribar a les fites de reciclatge que marca la Unió europea i el Pla de Prevenció i gestió de residus de la ciutat, que marca que la separació de residus ha d’arribar a ser del 65% al 2035. Actualment a la ciutat la selectiva està al 35%.

Publicitat

Les actuacions es centren en la fracció orgànica, que són les restes de menjar, perquè, arran d’un estudi encarregat per l’Ajuntament, s’ha constatat que en aquests contenidors marrons s’aboquen molts residus no orgànics que han d’anar a altres
contenidors. Aquestes restes impròpies s’han anat incrementat fins el 17%, quan no haurien de superar el 10% i això indica que la qualitat del que es recicla no és l’adequada. La quantitat de residus que s’aboquen al contenidor marró tampoc arriba
a les quantitats desitjades. L’any 2020 es van recollir a Terrassa més de 8.500 tones de matèria orgànica, una xifra que representa el 10,21% del total dels residus generats, però que encara està lluny de l’objectiu del 38%.

Aquest canvi anirà acompanyat d’una campanya divulgativa a peu de carrer i per xarxes socials per tal d’informar la ciutadania de la importància de separar en origen aquesta fracció, en una acció que va acompanyada de material informatiu de suport per fomentar la conscienciació ciutadana sobre la importància de la recollida selectiva i d’incorporar un canvi d’hàbits com, per exemple, dipositar a diari la bossa d’orgànica al contenidor marró, evitar el malbaratament alimentari, fer cuina de
reaprofitament, autocompostatge i comprar de manera responsable.

Publicitat
Tapes més petites per als contenidors orgànics
To Top