Publicitat
Terrassa

Construiran una reixa per a la recollida d’aigües a la Devesa del Parc de Vallparadís

L’objectiu del projecte és millorar la capacitat d’evacuació d’aigües de pluja cap a la xarxa de clavegueram a l’entorn de l’Escola Sala i Badrinas, així com reduir els cabals superficials al barri de Can Jofresa

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs de construcció d’una nova reixa recol·lectora d’aigües i la seva corresponent arqueta que connectarà al col·lector principal existent, per tal de millorar la recollida d’aigua superficial en la zona de la Devesa del Parc de Vallparadís. Fins ara, existia a la zona una reixa de recollida d’aigües de dimensions petites, que en ocasions de pluja intensa podia resultar insuficient. Aquesta nova reixa, que pretén corregir la situació anterior, es construirà a l’extrem sud de l’àrea enjardinada propera a l’escola Sala i Badrinas, coincidint amb la zona deprimida del parc. L’arqueta de connexió es construirà amb formigó armat i tindrà unes dimensions de 3,50 per 5,50 metres en planta i 2,75 de profunditat màxima, i estarà protegida per una reixa metàl·lica d’acer galvanitzat.

L’arqueta connectarà directament al col·lector existent de la xarxa de drenatge del parc situat a una cota inferior. També es preveu la construcció de dos embornals tipus bústia en el límit del muret de la zona enjardinada per evitar l’acumulació d’aigua i de materials en aquest punt. Un cop acabada aquesta obra, l’Ajuntament contempla la reposició dels serveis afectats i dels elements d’urbanització de l’espai on es fan els treballs. Segons està previst, les obres s’allargaran dos mesos i compten amb un pressupost de 83.334 euros. L’empresa que ha fet el projecte i s’encarrega de la direcció de la seva execució és ABM, mentre que la constructora és Estayc.

Fases dels treballs

Els treballs es van iniciar la setmana passada amb el tancament perimetral de l’àmbit de les obres, per evitar l’accés de personal aliè als treballs. Seguidament, es retirarà l’arbrat i part dels serveis afectats, preparant els subministraments provisionals necessaris per a mantenir en servei les xarxes i instal·lacions existents que es vegin afectades per les obres. Un cop fetes aquestes actuacions, es procedirà a la fase que comprèn els enderrocs i els moviments de terres. S’enderrocarà el tram del muret limítrof de la zona enjardinada afectat per al límit d’excavació i el paviment del parc corresponent i seguidament es retirarà també la capa de terra vegetal i es procedirà a excavar el tram pertinent fins a detectar el marc del drenatge existent. Posteriorment, caldrà realitzar un nova obertura a la llosa del marc existent de 3,50 per 5,50 metres per construir-hi a sobre la nova arqueta.

Mentre durin aquests treballs de construcció de la nova arqueta es mantindrà un pas lliure en tot el perímetre de l’obra, per tal de mantenir l’accés de la ciutadania a aquesta zona del parc.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
To Top