Publicitat
Terrassa

La Generalitat dona llum verda al Vapor Ros com a equipament

Els baixos de la casa Mariano Ros podrann tenir petit comerç, oficines o usos sanitaris

La Generalitat i l'Ajuntament coincideixen a preservar el Vapor Ros a l'especulació privada / Nebridi Aróztegui

La Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, ha validat la modificació del planejament municipal de Terrassa (Vallès Occidental) que permetrà qualificar l’antiga fàbrica del Vapor Ros com a equipament. De fet, la modificació afecta tot un conjunt d’edificis situats al centre de la ciutat: el mateix Vapor Ros, la casa Mariano Ros –ambdues construccions, protegides–, diversos edificis amb façana al carrer del Portal Nou i una altra construcció enfront del carrer de l’Església.

El gruix de la modificació de planejament se centra en el Vapor Ros, actualment qualificat de usos terciaris i residencials, que passarà a destinar-se a equipaments, i en la casa Mariano Ros. En aquest cas, la casa està qualificada a hores d’ara com a equipament de serveis socials i, mitjançant el canvi en el planejament, s’admetrà la instal·lació d’usos terciaris, especialment de petit comerç, oficines, o sanitaris-assistencials en la seva planta baixa, per dinamitzar el front del carrer. El canvi comporta una notable reducció del sostre privat, que passa d’11.292 a 437 m2.

El Vapor Ros ocupa una superficie de 6.371,69 metres quadrats al centre històric de la ciutat / Nebridi Aróztegui

Finalment, s’estableixen condicions més concretes per a la protecció de les naus del Vapor Ros.

El gest de la Generalitat de donar llum verda al Vapor Ros com a equipaments coincideix amb el projecte municipal per al conjunt fabril. El complex és actualment propietat de l’administració catalana, després que el darrer titular de la finca deixés la fàbrica a la Generalitat.

El mes de juliol, el ple de Terrassa va aprovar el text refós de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del Vapor Ros. En aquest expedient, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona demanava a l’Ajuntament que provés la viabilitat econòmica del complex, com a condició imprescindible per a un canvi de qualificació urbanística, passant a ser equipaments. El juliol de 2020, l’Ajuntament de Terrassa ja havia blindat el vapor a l’especulació immobiliària, excloent la possibilitat d’acollir habitatges i destinant el conjunt a equipaments i usos terciaris.

L’Ajuntament de Terrassa va respondre el mes de juliol a la Generalitat instant-la a l’expropiació del Vapor Ros. Un gest amb el qual pretenia justificar de manera implícita la viabilitat econòmica del conjunt. Si Terrassa li assegura a la Generalitat la compra de l’edifici, la viabilitat econòmica estaria garantida.

Ara, el pronunciament de la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona és un pas més en la línia de recuperar el Vapor Ros per a la ciutat, preservant-lo de l’especulació immobiliària.

El butlletí matinal del diari, Bon Dia Terrassa
Cada matí al teu correu. Gratis.

Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.

Publicitat
La Generalitat dona llum verda al Vapor Ros com a equipament
To Top